Vaardigheden

Het kantoor ‘Ariane Abramowicz Press & Public Relations’ biedt u zijn vakkennis in de mediawereld en alle vereiste middelen aan om een optimale zichtbaarheid en een grotere naamsbekendheid bij uw doelgroepen te verzekeren.

 

Communicatieadvies en imagoversterking 
Persrelaties – Grote publiek & Corporate 
Communicatiemiddelen 
Public Relations 
Networking 
Evenementen 
Artistieke leiding 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatieadvies en imagoversterking


Uitwerking van communicatiestrategieën

Uitwerking van communicatieplannen op maat

Keuze van de juiste mediadragers

Afstemming van onze communicatie op de gebruikte media

Ontcijfering van toekomstige trends om de pers thema’s te kunnen voorstellen

Persrelaties – Grote publiek & Corporate


Redactionele planning van titels en mediadragers

Opstelling van persdossiers, newsletters en uitnodigingen

Gepersonaliseerde benadering van journalisten en koppeling via e-mail

De wens om journalisten kant-en-klare onderwerpen voor te stellen

De verkrijging van kwalitatieve en kwantitatieve redactionele publicaties

Gerichte zichtbaarheid binnen het medialandschap van de Benelux

Communicatiemiddelen


Persdossiers: De opstelling, aanpassing en uitwerking.

Persmailings via thematische en/of merkenmailings

Reporting - Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de resultaten om onze strategie te verbeteren en zo onze communicatieacties tot de essentie terugbrengen

Sociale netwerken- Facebook, Twitter, LinkedIn en blogs
et blogs

Public Relations


De ontmoetingen tussen een merk en zijn publiek uitbreiden

De uitbouw van relationele netwerken in specifieke en wijdvertakte domeinen

Het opzetten van partnerschappen, sponsorings, co-brandings, wedstrijdacties en gepersonaliseerde promotieacties

Product placement – geschreven pers, audiovisuele pers, film, theater, gerichte evenementen

Schenking van producten via bevoorrechte ontmoetingen met bekende tv- of filmpersoonlijkheden, peoples, enz.

Networking


We vergroten uw zakenkansen door u ons netwerk van potentiële partners, opinieleiders en diverse dienstverleners ter beschikking te stellen.

Webmasters

Computergrafici

Fotografen

Copywriters

MultimediaProducers

Mediaplanners

Eventplanner

Marketing & Sales Managers

Product Managers

Art Directors

enz.

Evenementen


Productlanceringen, organisatie van feesten, persvoorstellingen, modeshows, bedrijfsverjaardagen enz.

Logistieke omkadering en leiding over een evenement

Uitwerking van een concept op maat

Beheer van de partnerschappen en keuze van het gepersonaliseerde aanbod van dienstverleners

Globale consultancy: keuze van de plaats, traiteur, muziek, bloemen, fotograaf, decoratie,…

Artistieke leiding


Keuze en uitwerking van communicatiemiddelen

Keuze van evenementen en projecten

Image coaching